Nätbaserad
undervisning

Gymnasieskolan och Vuxenutbildningen i Malmö

Ny site med inriktning på didaktik, Nätbaserad 2.0 hittar du här: http://natbaserad2.skola.malmo.se/

Den här webbplatsen har utvecklats för att stödja skolledning och pedagoger ute på våra skolor vid övergången till nätbaserad undervisning.

Innehållet på denna webbplatsen är i dagsläget ett generellt stöd vid genomförande av nätbaserad undervisning. Lokala variationer och anpassningar sker utifrån enskilda verksamhetens behov och resurser.

Hitta samlad information om vad som gäller skolor och vuxenutbildning med anledning av coronaviruset.

Här har vi samlat information om:

Digital touch screen banner with DIY and work tools all around on a wooden table, top view

Digitala verktyg

basverktyg som används inom Malmö

Digitala lärresurser

för lärare och elever

Close up of the keyboard in the prestigious silver laptop

Examination

tips och idéer

Elev i behov av stöd

i undervisningen

Kontakt & support

när du behöver hjälp