Nätbaserad
undervisning

Gymnasieskolan och Vuxenutbildningen i Malmö

Sidan uppdateras kontinuerligt!

Har du material du vill få in på sidan? Kontakta Håkan Ekberg, hakan.ekberg@skola.malmo.se

Den här webbplatsen har utvecklats för att stödja skolledning och pedagoger ute på våra skolor vid övergången till nätbaserad undervisning.

Innehållet på denna webbplatsen är i dagsläget ett generellt stöd vid genomförande av nätbaserad undervisning. Lokala variationer och anpassningar sker utifrån enskilda verksamhetens behov och resurser.

Följ information med anledning av
Corona-viruset på Komin

Hitta samlad information om vad som gäller skolor och vuxenutbildning med anledning av coronaviruset.

Här har vi samlat information om:

Didaktik

för att lägga upp distansundervisning

Digital touch screen banner with DIY and work tools all around on a wooden table, top view

Digitala verktyg

basverktyg som används inom Malmö

Digitala lärresurser

för lärare och elever

Close up of the keyboard in the prestigious silver laptop

Examination

tips och idéer

Elev i behov av stöd

i undervisningen

Kontakt & support

när du behöver hjälp

Artiklar & Reportage

Artiklar från Pedagog Malmö

Prov på distans stor utmaning

Det blev skarpt läge direkt för gymnasiets nätbaserade distansundervisning – och redan nu anar personalen att flera av de nya arbetssätten kommer att bestå......

Malmö Restaurangsskolas elever lagar mat på distans

Malmös gymnasieskolor och vuxenutbildningar hittar kreativa sätt för att göra nätundervisningen så bra som möjligt. På Malmö Restaurangskola sker matlagningsmomenten på distans. Elevernas kök i hemmet har förvandlats till lektionssalar.......

Distansundervisning på gymnasiesärskolan

Hjälpmedel som bildstöd och vikten av den sociala interaktionen under genomgångar – det är två av flera utmaningar som Valdemarsro gymnasium har vid distans- och fjärrundervisning......

Så arbetar Malmö latinskola med distans- och fjärrundervisning
De digitala verktygen har blivit lärarens bästa vän när distans- och fjärrundervisning rekommenderas för gymnasie- och högre vuxenutbildning.....

LÄS MER om nätbaserad undervisning här!


Nyheter i ämnet Distansundervisning och Coronaviruset från Malmö stad

Eleverna lagar mat på distans

Malmös gymnasieskolor och vuxenutbildningar hittar kreativa sätt för att göra nätundervisningen så bra som möjligt. På Malmö Restaurangskola sker matlagningsmomenten på distans. Elevernas kök i hemmet har förvandlats till lektionssalar.

https://malmo.se/Huvudnyheter/2020-04-03-Eleverna-lagar-mat-pa-distans.html

Gymnasieelever kan hämta ut skollunch

Elever som pluggar på Malmös kommunala gymnasier kan numera hämta skolmat på utvalda grundskolor.

https://malmo.se/Huvudnyheter/2020-04-01-Gymnasieelever-kan-hamta-ut-skollunch.htmlÅtgärder inom gymnasie- och vuxenutbildning med anledning av coronavirus och covid-19

Malmö stad övergår från torsdag 19 mars till fjärr- och distansundervisning för elever på gymnasiet, vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan, efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

https://malmo.se/Coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19/Atgarder-inom-gymnasie--och-vuxenutbildning-med-anledning-av-coronavirus-och-covid-19.html

Vad tar vi med oss framåt?

Konferensen sker helt och hållet online och går av stapeln 7:e maj. Alla passen direktsänds men kommer också finnas tillgängliga i efterhand.

Skola Hemma bjuder in till en heldag av reflektioner, kunskap, inspiration och framåtblickande. Hur har det gått att hantera undervisning och elever på distans under coronapandemin, och vad händer framöver? Hur kan vi planera för kontinuitet och hållbarhet framöver, samtidigt som vi hanterar nuet? Vilket stöd finns att få? Hur gör kollegor på andra håll?

Konferensen kommer innehålla en rad olika pass med medverkan från olika organisationer. Innehåller produceras och programleds av UR i samarbete med RISE. En panel diskuterar under dagen de olika programpunkterna.

Målgruppen är lärare och andra som arbetar i skolan och med utmaningar kring elever på distans.

Du kan se hela sändningen i efterhand på länken nedan.

https://www.skolahemma.se/konferens-vad-tar-vi-med-oss-framat/

Granskning från skolverket

Återkoppling från skolverket gällande Malmö Restaurangskola.

Denna återkoppling gäller hur detta arbete bedrivs på Malmö Restaurangskola. Huvudman för skolan är Malmö Kommun. Granskningen sker utifrån förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och utifrån andra relevanta bestämmelser.

Återkoppling Malmö Restaurangskola.pdf